Zarządzanie użytkownikami

System pozwala Administratorowi na zarządzanie bazą użytkowników.

Użytkownicy to konta w systemie które, po zalogowaniu się na nie, dają uprawnienia do wykonywania różnych czynności w serwisie.

Posiadając stosowne uprawnienia można:

  • dodać nowego użytkownika
  • zmodyfikować uprawnienia konta
  • zmodyfikować wprowadzone dane użytkownika
  • deaktywować konto
  • usunąć konto
do góry