Spis treści

Spisy Treści używane są w celu zapewnienia dodatkowych ułatwień w nawigacji wśród stron utworzonego poprzez WebGUI serwisu. Możesz zdefiniować tradycyjny spis treści prezentujący hierarchiczną listę wszystkich Twoich stron. Możesz również używać spisów treści na niektórych tylko poziomach swojego serwisu, aby w tych szczególnych miejscach zapewnić dodatkowe ułatwienia w nawigacji i dostępie do stron.

Konfiguracja

Szablon
Wybierz szablon prezentacji tego spisu treści.

Rozpocznij od
Wybierz stronę od której będzie się rozpoczynał ten spis treści. 

Umieścić do głębokości
Jak wiele kolejnych poziomów stron powinien prezentować ten spis treści. Wartość zero oznacza pokazanie wszystkich poziomów.

Akapit
Podaj liczbę znaków o jaką przesuwane będą listy stron kolejnych poziomów w stosunku do poziomów nadrzędnych (tzw. wcięcie).

Alfabetycznie?
Wybierz czy strony w spisie treści mają być sortowane alfabetycznie, czy też sortowanie ma wynikać z kolejności stron ustawionej przez użytkownika - edycja pozycji strony w spisie treści możliwa jest przyciskami "góra" i "dół" dostępnymi na stronie.

do góry