F.A.Q - Praca z systemem

W tym dziale dowiesz się o podstawowym zarządzaniu systemem TiCMS.

Najczęściej zadawane pytania

Jak dodać 'Stronę', 'Artykuł' lub inny obiekt?

W pierwszej kolejności należy się zalogować do swojego konta administracyjnego, a następnie uruchomić panel administracji.

Po włączeniu administracji pojawi się dodatkowa sekcja zawierająca panel z ikonami administracji systemem. Umieszczenie na stronie stosownego obiektu realizowane jest przez wskazanie pożądanego obiektu klikając w jego ikonę.

Pamietaj, że każdy obiekt ma własne dedykowane szablony, które należy ustawić na zakłądce 'Styl'. Wybór szablonu dedykowanego zapewni spójny wygląd serwisu zgodnie z przygotowaną szatą graficzną. 

Jak 'Ukryć' stronę

Wybierz 'Edycję strony' a następnie w zakładce 'Prezentacja' ustaw pole 'Ukryć z nawigacji?' na 'Tak'.

Jak przenieść stronę lub inny obiekt do 'Schowka'?

W trybie administracji należy kliknąc w klawisz 'Wytnij'. Dany obiekt lub strona zostanie umieszczona w 'Schowku'.

Podgląd danych w schowku znajduje się na pasku administracji - pozycja opisana jako 'Wklej ze schowka...' . Jest to biekt lista rozwijalna. Rozwinięcie listy i wskazanie pozycji spowoduje wklejenie jej wg aktualnej pozycji w drzewie nawigacji.

Jak zmienić 'Pozycję' strony w spisie stron?

Pozycję strony można zmieniać na kilka sposobów:
- klikając w ikony zmiany pozycji (góra/dół),
- poprzez schowek (wytnij/wklej),
- za pomocą narzędzia 'Zarządzaj strukturą stron' dostępnego na pasku administracji. W przypadku tego narzędzia można za pomocą nawigatorów (góra/dół/lewo/prawo) łatwo zmienić pozycję strony w drzewie stron.

Publikowanie stron dla 'Wybranej grupy' odbiorców

W celu publikowania stron dla wybranej grupy odbiorców w pierwszej kolejności należy przygotować stosowne grupy użytkowników. Następnie należy utworzyć nowe konta dostępowe (np. bez możliwości administracji stronami) i przydzielić je do wybranej 'Grupy'.

W kolejnym kroku należy wybrać 'Edycję strony' i w zakładce 'Prezentacja' należy wskazać grupę odbiorców w pozycji 'Kto może oglądać?'.

Od tej pory tylko osoby zalogowane i równocześnie należące do danej grupy będą mogły wyświetlić dane strony/stronę. 

Nie widzę dodanej strony w 'Menu'

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy dana strona nie jest ukryta z nawigacji. Informacja ta znajduję się w sekcji edycji strony. W przypadku pozycji ustawionej na 'Tak' dokonaj zmiany ustawień.

Jeżeli strona nadal nie jest poprawnie wyświetlana w menu nawigacyjnym należy sprawdzić czy strona nadrzędna (rodzić lub jeden z rodziców) nie została ukryta z nawigacji. Należy pamiętać, że w przypadku ukrywania strony rodzica w nawigacji wszystkie jej podstrony również będa niewoczone w menu.

Kolejną możliwością jest za mało dostępnych poziomów w wywołaniu menu nawigacji. Twórca strony może z góry założyć generowanie menu do pewnego poziomu (np 3 poziomy). Każdy kolejny poziom nie będzie już prezentowany. W tym przypadku należy dokonać zmian w szablonie strony i uaktywnić dodatkowe dane.

Wykasowałem stronę, obiekt - jak można przywrócić dane?

Usunięte strony, artykuły oraz inne obiekty trafiają do 'Kosza'.

Jeżeli posiadasz stosowne uprawnienia możesz po zalogowaniu się i włączeniu trybu administracji przejść do sekcji 'Zarządzaj koszem' celem wyszukania i przywrócenia usuniętych obiektów.

W przypadku usunięcia produktów z poziomu Administracji TiShop nie ma możliwości przywrócenia danych z 'Kosza'.

Strona zgłasza błąd, widzę stronę z błędem 'Proxy error'

W pewnych sytuacjach w wyniku przekroczenia pojemności przeznaczonej na dane użytkownika system może nie działać poprawnie.

W tej sytuacji możesz sprawdzić ilość wolnego miejsca przeznaczonego na stronę WWW. Dane są widoczne w Panelu Administracyjnym po zalogowaniu się do konta głównego pakietu.

Chciałem zmienić wygląd strony czy muszę na nowo wprowadzać dane?

Nie, szablon graficzny jest niezależny od wprowadzonych teści. W każdej chwili istnieje możliwość zmiany szablony graficznego dowolnego elementu widocznego na stronie bez utraty danych.

Jest to bardzo ważne np. w sytuacji zmiany wyglądu (layoutu) serwisu.

Szablon nie wyświetla wszystkich wprowadzonych informacji

Większość szablonów ma dedykowane przeznaczenie (z reguły nazwa wskazuje na jego możliwości). Jednak w pewnych przypadkach szablon może nie wyświetlać wszyskich informacji (np. szablon nie zawiera zmiennych).

Dodatkowo system jest stale modernizowany, co w przypadku nowych funkcji może skutkować brakiem stosownych kodów po stronie szablonu.

Zawsze istnieje możliwość modyfikacji szablonów. 

Potrzebuję nowy lub inny szablon danych np. dla obiektu 'Artykuł'

W przypadku gdy w stronie mamy do dyspozycji artykuły typu:
miniatura z lewej strony lub miniatura z prawej strony a nie ma szablonu np. miniatura centralnie nie ma problemu aby w systemie przygotować kolejny dedykowany szbalon.

Jeżeli posiadasz stosowne uprawnienia możesz samodzielnie przygotować szablon w innym przypadku skontaktuj się ze swoim opiekunem.

Znalazłem ciekawy skrypt jQuery czy mogę wykorzystać go w stronie?

Większość skryptów można wdrożyć w naszym systemie. W zależności od potrzeb można przygotować szablon, który automatycznie wygeneruje kod zgodny z wybranym skryptem.

Najczęsciej stosowanymi rozwiązaniami są tu skrypty typu:
- Slider,
- Accordion,
- Animacja popup do zdjęć,
- Rekomendacje,
- Animowane loga (zmieniające się).
 

Załączyłem zdjęcie ale nie widzę go

Jeżeli załączyłeś plik np. do Artykułu ale nie widać go (system wyświetla ikonę dla nieznanego typu pliku w edycji) mogło być to spowodowane brakiem wolnej przestrzeni na dane użytkownika lub załączony plik był zbyt duży w stosunku do ustawień limitów.

do góry