Produkty - dodaj produkt, modyfikuj

Dodaj nowy produkt

Dodawanie nowego produktu polega na wybraniu typu (więcej o typach produktów...) produktu i wypełnieniu wszystkich koniecznych zakładek opisanych w Budowie pojedynczego produktu.

Nowa wersja TiShop

Bazą produktów w TiShop jest korzeń tishop, a przegladarka produktów jest tylko narzedziem prezentacji tych produktów.

Usunięcie produktu ze strony (produktu dodanego jako artykuł) spowoduje usunięcie go z ogólnej bazy produktów.

Produkt należy wyciąć i wkleić do korzenia produktów TiShop. 

Budowa pojedynczego produktu

Każdy produkt posiada taką samą liczbę zakładek, które nalezy wypełnić danymi. Posiada również tzw. Typ – rodzaj, w którym określony jest zestaw cech opisujących produkt. Przy sklepach z jednorodnym asortymentem jest jeden typ produktów – domyślny. Oznacza to, że wszystkie produkty opisane są takim samym zestawem cech. Przy sklepach wielobranżowych ilość typów określa się na podstawie wspólnych cech grup produktowych, np. inne cechy będa opisywały sprzęt rtv, inne agd, inne meble, motory, itd. Każdy typ produktów ma zdefiniowany zestaw cech, które należy wypełnić w edycji produktu.

 

W każdej zakładce należy wypełnić te pola, które będą pokazywały się na stronie klientom sklepu. 

1. Właściwości:

 • ID produktu:  identyfikator systemowy produktu nadawany z automatu przez program, nie do zmiany
 • kod produktu: kod nadawany przez administratora sklepu na podstawie wewnętrznych ustaleń firmy
 • EAN: międzynarodowy kod kreskowy produktu
 • kod producenta: kod produktu ustalany przez producenta
 • model producenta: model ustalany przez producenta
 • nazwa: nazwa pokazująca się na liście i stronie produktu (pole wielojęzyczne – możliwość zmiany w innych wersjach językowych sklepu)
 • producent: wybór z listy uprzednio zdefiniowanych w sklepie producentów
 • widoczny: wybór, czy produkt ma być widoczny dla klientów sklepu
 • widoczny dla grupy: wybór z listy docelowej grupy, dla której produkt jest przeznaczony. Grupa Everyone określa każdego klienta sklepu bez konieczności logowania do sklepu.
 • na sprzedaż: wybór, czy produkt jest do standardowej sprzedaży przez internet. Można go też opatrzyć komentarzem "Nie na sprzeadaż drogą elektroniczną" lub dołączyć do tego formularz "Zapytaj o produkt".
 • nowość, promocja, wyróżnienie, oferta specjalna: wybór promowania produktu na stronie dla klientów
 • eksport do porównywarek: wybór, czy produkt ma być skorelowany z porównywarkami cenowymi dostępnymi na rynku, z którymi sklep ma połączenie
 • VAT: wybór z listy uprzednio zdefiniowanych w sklepie stawek podatku VAT
 • cena podstawowa: kwota netto lub brutto (zależnie od ustawień sklepu), która będzie pokazywana klienom sklepu
 • cenka SMS: wybrana z listy cena za produkt, który posiada wdrożony specjalny system płatności on-line sms
 • grupy upustów: wybór z listy uprzednio przygotowanej grupy rabatowej
 • waga: waga produktu podana w gramach, potrzebna do liczenia kosztów wysyłki uzależnionych od wagi paczki
 • objętość produktu: podana w metrach sześciennych, potrzebna do liczenia posztów wysyłki po objętości paczki

 

2. Atrybuty: zestaw cech opisujących produkt. Pole wielojęzyczne. Można po nich szukać produktów w zbudowanej dla klientów wyszukiwarce.

W tej sekcji będa również dodatkowe pola cech opisujących dany typ produktu przy sklepie wielobranżowym. Dodatkowe pola nie są wielojęzyczne i nie można po nich szukać.

 

3. Opis

- opis: małe pole do opisania produktu, pokazujące się np. na liście produktów
- opis rozszerzony: duże pole do opisania produktu, pokazujące się np. w szczegółach produktu.

 

4. Opcje: dodatkowe cechy produktu (uprzednio zdefiniowane w sklepie), które pozwalają na doprecyzowanie jego opisu, np. rozmiar, kolor. Cechy te mogą wpływać na końcową cenę produktu (po wypełnieniu i ponownym wyedytowaniu produktu w nawiasach "0" oznacza cenę dla określonego poziomu cenowego- jednego z pięciu dostępnych w sklepie). 

 

5. Kategorie: wybór z listy uprzednio przygotowanej kategorii, do której należny produkt. Jeden produkt może należeć do więcej, niż jednej kategorii.

 

6. Załączniki:

- obrazek 1 i tytuł: obrazek produktu i jego nazwa pokazywana klientom sklepu np. na  liście produktu, stronie produktu (tak samo obrazek 2 i 3)

- załącznik i tytuł: dokument do pobrania przez klientów sklepu (tak samo broszura, podręcznik, gwarancja)

 

7. Galeria: zdjęcie produktu i tytuł – obrazek produktu i jego nazwa pokazywana klientom sklepu  w ilości nieograniczonej

 

8. Wirtualne: plik 1 i tytuł – produkt wirtualny np. dokument pdf lub mp3 do pobrania po opłaceniu (tak samo plik 2 i 3).

 

9. Powiązania: ID produktu, który ma być połączony z edytowanym produktem, wykorzystywany np. do promowania produktów z tej samej serii.

 

10. Sugerowane: ID produktu, który ma być połączony z edytowanym produktem, wykorzystywany np. do promowania produktów najczęściej kupowanych.

 

11. Styl: W przypadku prezentacji produktu jako artykuł mamy możliwość wyświetlania tytułu, wybór nagłówka (od H1-H6), wybór szablonu prezentacji szczegółów produktu, przydzielenie do konkretnej pozycji na stronie (podział kontentu), oraz szablon strony galerii zdjęć.

 

12. Prezentacja: Podobnie jak w przypadku artykułu produkt w trybie prezentacji jako wobject ma możliwość określania następujących funkcji:

widoczność, data początkowa, data końcowa, kto może oglądać, kto może edytować, na sprzedaż, czy dostępny dla koszyka, wymaga konsultacji, czy cena wymaga konsultacji ze sprzedawcą, eksport do porównywarek, grupa blokady ilościowowej, maksymalna ilość.

 

13. Dyskusja: Możliwość aktywacji modułu dyskusji oraz ocen produktu (wymagane są dodatkowe szablony).

do góry