Sonda

Dzięki sondom możemy zorientować się w opiniach naszych użytkowników na różne interesujące nas i użytkowników tematy. 

Konfiguracja

Aktywna
Jeżeli pole zaznaczone, to użytkownicy mogą nadal zgłaszać swoje głosy w ramach danej sondy. W przeciwnym wypadku mogą tylko obejrzeć dotychczasowe rezultaty głosowań. 

Kto może głosować?
Wybierz grupę, która uprawniona jest do brania udziału w tej sondzie. 

Punkty za głosowanie
Iloma punktami nagradzać użytkownika za zagłosowanie (pole aktywne jeżeli administrator w ustawieniach użytkowników aktywował system punktacji użytkowników za ich aktywność)?

Szerokość wykresu
Szerokość graficznej belki reprezentującej procentowy udział danej odpowiedzi w głosowaniach użytkowników. Szerokość jest podana w pikselach. 

Pytanie
Podaj pytanie sondy na które użytkownicy będą wybierać odpowiedzi. 

Odpowiedzi
Wpisz listę dostępnych do wyboru odpowiedzi na pytanie sondy. Wpisuj tylko po jednej odpowiedzi w wierszu - maksymalnie możesz zdefiniować do 20 odpowiedzi. 

Losować odpowiedzi?
Aby nie sugerować użytkownikowi wyboru odpowiedzi bazującego na ich kolejności na ekranie, możesz wybrać losowanie odpowiedzi, co spowoduje każdokrotne losowe ustawianie listy odpowiedzi.

Resetuj głosowanie
Zerowanie dotychczas zliczonych rezultatów głosowania w danej sondzie. 

Czy ten serwis jest pomocny?

do góry