Lista produktów

W górnej sekcji znajduje się moduł sortowania produktów dla administratora sklepu. Produkty można posortować wg:

 • kategorii,
 • numeru ID (identyfikator systemowy produktu),
 • kodu produktu,
 • kodu EAN (kod kreskowy),
 • nazwy,
 • ilości,
 • widoczności dla klientów sklepu,
 • dostępności dla klientów sklepu,
 • nowości,
 • promocji,
 • wyróżnienia,
 • oferty specjalnej.

Można też określić, ile produktów na stronie administracyjnej ma być wyświetlanych. Każdą z wybranych sekwencji sortowania kończymy komendą Wyślij zapytanie.

 

Poniżej modułu sortowania pokazana jest lista produktów z podstawowymi informacjami:

 • obrazek,
 • podstawowe dane o produkcie,
 • ceny,
 • opcje (wybrane działania na produkcie),
 • operacje (akcje, którymi zarządzamy całym produktem): usuń- kasowanie produktu z bazy sklepu; edycja – zmiana ustawień; kopiuj – zdublowanie produktu; porównywarki- wybór porównywarek cenowych dostępnych na rynku, z którymi sklep ma połączenie).

 

Lista ta pozwala również na wykonywanie masowych zmian ustawień parametrów na niej widocznych. Można zmienić: ceny, ilość dostępnych produktów, ustawić dostępność produktów, ich parametry w zakresie nowości i promocji dla całej listy widocznej na stronie i całość zapisać przyciskiem Aktualizuj. Dzięki temu nie ma konieczności edytowania każdego produktu z osobna.

 

Zmiany pozostałych parametrów wymagają wejścia w edycję poszczególnego produktu.

 

Sekcja Operacje pozwala na:

 • usunięcie produktu - wykasowanie z bazy sklepu wszystkich informacji o produkcie. UWAGA: usuwany produkt nie zapisuje się w buforze katalogu "trash" – nie ma możliwości przywrócenia produktu ze śmietnika serwisu,
 • edycję produktu – zmianę ustawień parametrów omówionych poniżej,
 • kopiowanie produktu – tworzony jest klon produktu, w którym należy zmienić przynajmniej kod produktu, aby odróżniał się czymś od bazowego produktu. Klon produktu zyskuje natomiast w bazie inny nr ID (każdy produkt ma indywidualny nr identyfikacyjny),
 • dodanie produktu do porównywarek.

W celu połączenia bazy sklepu z porównywarkami (Ceneo, Nokaut, Radar) należy wejść w listę produktów TiShop'a i każdy produkt ustawić wg następującego schematu:

 • na liście produktów w sekcji operacje klikamy na "Porównywarki",
 • ustawiamy "Eksport do porównywarek" na "Tak",
 • wybieramy z listy Ceneo odpowiednią kategorię oraz rodzaj produktu (jeśli nie pasuje do wymienionych, to zaznaczmy "ogólny"),
 • wybieramy z listy Nokaut odpowiednią kategorię,
 • całość "Zapisujemy".


Synchronizacja z bazą porównywarek dokonywana jest raz na dobę (ok. godziny 23.00).

Następnego dnia można wygenerować pliki .xml dla porównywarek.
Wchodzimy na stronę www.twoja-domena.pl/webcm_ceneo.xml gdzie powinny być zapisane dane o integrowanych produktach z porównywarką Ceneo. Kopiujemy link i przekazujemy Ceneo.

Tak samo z Nokautem- link www.twoja-domena.pl/webcm_nokaut.xml zawiera dane o integrowanych produktach z Nokautem.

Należy pamiętać, że synchronizacja plików xml z bazą TiShop'a odbywa się codziennie ok. 23.00. Produkty przeznaczone do integracji muszą być ustawione do tej integracji przed synchronizacją plików .xml, aby w kolejnym dniu porównywarki otrzymały informację o wybranych produktach. 

do góry