Drzewo kategorii

Tworzymy układ grup głównych i podgrup produktowych. Ilość grup jest nielimitowana – zleży od potrzeb konkretnego sklepu. Dodawanie nowej kategorii zaczyna się od kliknięcia w komendę dodaj kategorię.
W edycji kategorii mamy trzy zakładki:

 • Właściwości,
 • Załączniki,
 • Wzorce.

We Właściwościach mamy do wypełnienia:

 • nazwę kategorii
 • kod kategorii,
 • wybrać, czy dana kategoria ma być wyświetlana klientom sklepu,
 • komentarz – opis, który pojawi się na stronie razem z produktami,
 • znaczniki (Meta Tags) – parametry do pozycjonowania kategorii w Google.


W 'Załącznikach' do wypełnienia są pola:

 • zdjęcie produktu wraz z tytułem – pokaże się obok opisu kategorii,
 • zdjęcie 2 i 3 działa tak samo, jak 1,
 • załącznik – można dodać do opisu i zdjęcia kategorii.


We 'Wzorcach' do wyboru są:

 • określenie, czy używać dedykowanych szablonów wyglądu produktów dla klientów,
 • wybór dedykowanego wyglądu listy produktów,
 • wybór dedykowanego wyglądu karty produktu.


Dodawanie podkategorii odbywa się po kliknięciu przycisku Dodaj obok nazwy kategorii głównej. Do wypełnienia są takie same zakładki, jak w przypadku kategorii głównej. Zmian w danej kategorii dokonuje się po kliknięciu przycisku Edytuj przy nazwie kategorii.

Przyciski: przesuń w górę, przesuń w dół, przesuń w lewo i przesuń w prawo pozwalają na zmianę pozycji wybranej kategorii.

Zmiana pozycji kategorii w administracji sklepem skutkuje zmiana pozycji danej kategorii na stronie dla klientów. Przy każdej nazwie kategorii podana jest w nawiasie ilość produktów do niej dodana.

do góry