Typy produktów

W ramach lepszego zarządzania indywidualnymi opcjami/cechami produktu system pozwala na tworzenie indywidualnych typów produktów. W ramach typu można zdefiniować unikalne opcje, atrybuty.

Od momentu utworzenia nowego typu produktu system w trakcie dodawania nowego produktu system poprosi zarządcę o wskazanie zdefiniowanego typu.

UWAGA!

Po przypisaniu produktu do danego typu nie ma możliwości przypisania produktu do innego typu.

W ramach typów produktu po zdefiniowaniu dodatkowych opcji produktu dane pojawią się w sekcji edycji produktu. Opcje pozwalają użytkownikowi np. na wybór koloru, wybór rozmiaru itd. Pola związane z opcjami definiuje się bezpośrednio w edycji produktu.


Dodatkową funkcjonalnościa jest możliwość zmiany ceny w zależności od wybranej opcji. Ceny mogą być różnicowane również w zależności od grupy do której należy użytkownik.

Każda z opcji dysponuję dodatkowo modyfikatorem związanym ze zmianą wagi. Funkcja ta może być wykorzystywana do zmiany ceny przesyłki w modelu wagowym.
Przykładowo definiując wielkość opakowania np:

  • 1 sztuka
  • 6 sztuk
  • 12 sztuk

możemy dla każdej z opcji ustalić inna wagę:

  • 1 sztuka [100 gr.]
  • 6 sztuk [600 gr.]
  • 12 sztuk [1200 gr.]

Od tej pory po dodaniu produktu w wybranej ilości system będzie mógł ustalić koszty przesyłki (wcześniej należy zdefiniować stosowne zakresy związane z wagą).

do góry