Przeglądarka produktów TiShop

Umieść przeglądarkę produktów na wybranej stronie. W tym miejscu rozpoczyna się praca ze sklepem TiShop.

Przeglądarka produktów TiShop pozwala na zamieszczenie obiektu (kontenera danych) zawierającego wszystkie lub wybrane produkty. 

W celu zawężenia prezentacji danych użytkownik ma możliwość wskazania wybranej kategorii, produktów promowanych, wybranych itp.

do góry