Ankieta

Zakładka „Właściwości”

W zakładce tej definiujemy:
tytuł ankiety, jej opis, wybieramy tryb ankiety:

 

Tryb Ankieta

Jeżeli chcemy uzyskać odpowiedzi udzielane przez przeglądających, na dane pytanie – wybieramy ten tryb.

Tryb Quiz

Jeżeli chcemy stworzyć ankietę w formie quizu, w której system będzie sprawdzał poprawność odpowiedzi wybieramy ten tryb.

 

Kolejną rzeczą która musimy wybrać jest odpowiedź na pytanie czy anonimowi (nie zarejestrowani) użytkownicy będą mogli brać udział w ankiecie.

 

Opcja co dalej?

Pozwala zdefiniować co nastąpi po zapisaniu ankiety (po zakończeniu jej edycji). W przypadku wyboru opcji dodaj pytanie system przejdzie do edycji pytań, które mają być zawarte w ankiecie (o tym w dalszej części).

Zakładka „Styl”

W tej części wybieramy czy w ankiecie ma być wyświetlany jej tytuł, w którym miejscu na stronie ma znaleźć się ankieta (pozycja) oraz w jaki sposób mają być wyświetlane pytania w ankiecie.

 

Zakładka „Prezentacja”

W tej zakładce ustalamy od kiedy do kiedy ankieta ma być wyświetlana na stronie, oraz kto może brać udział, oraz edytować ankietę.

Po ustawieniu wszystkich opcji w powyższych zakładkach, klikamy na przycisk 'Zapisz'.

 

Po czym w zależności od tego co wybraliśmy w zakładce właściwości w polu co dalej?
System przejdzie do strony na której znajduje się ankieta, lub pozwoli na edycję pytań.

Edycja pytań i odpowiedzi ankiety

W tym miejscu w polu pytanie wpisujemy pytanie, które chcemy zadać przeglądającym witrynę bądź danej grupie użytkowników w zależności od wyborów w punkcie 3.3.

 

Zaznaczamy czy użytkownik ma mieć możliwość komentowania pytań, odpowiadamy na pytanie czy odpowiedzi mają być losowe i wybieramy jaką działalność chcielibyśmy podjąć po kliknięciu przycisku.

 

Dodaj wybór wielokrotnej odpowiedzi

Przy wyborze tego zdarzenia system przejdzie do edycji odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie.

Odpowiedzi będą miały postać listy:

W polu „Odpowiedź” wpisujemy tekst odpowiedzi i jeżeli chcemy dodać kolejną odpowiedź wybieramy „Dodaj wybór wielokrotnej odpowiedzi”, natomiast jeżeli chcemy zakończyć dodawanie odpowiedzi wybieramy „Przejście do strony z tym obiektem”

 

Dodaj prawdziwą/fałszywą odpowiedź

System wyświetli odpowiedzi „prawda” i „fałsz”.

Dodaj skalę częstotliwości

System wyświetli następujące odpowiedzi.

Dodaj skalę odpowiedzi

Zgoda/brak zgody

Przy wyborze tej opcji odpowiedzi będą miały następującą postać:

Przykładowe zastosowanie ankiety:

Aby zobaczyć jak kształtują się odpowiedzi klikamy w link na 'zobacz raporty i eksporty' na stronie z ankietą.

do góry