Formularz poczty

Ten wobject tworzy prosty wielofunkcyjny formularz wprowadzania pocztowy.

Uwaga! W nowej werscji TiCMS formularz pocztowy może również służyć jako obiekt służący do powiadomień email w zależności od wybranej odpowiedzi w liście - 'Akceptuję' / 'Nie akceptuję'. System posiada mechanizm deklaracji dwóch różnych wiariantów odpowiedzi.

Wstawianie formularza poczty na stronę

Klikamy na przycisk , po czym przeglądarka przejdzie do okna edycji Nowego formularza.

Zakładka „Właściwości”

W zakładce tej definiujemy: tytuł formularza, jego opis, edytujemy tekst potwierdzenia wysłania formularza, wybieramy czy formularz ma być przesłany również mailem i wybieramy czy po zakończeniu edycji redaktor ma być przekierowany do edycji pól formularza, czy do strony na której formularz się znajduje.

Zakładka „Styl”

W tym miejscu zaznaczamy czy ma być wyświetlany tytuł formularza, wybieramy jego szablon, miejsce w którym formularz będzie widoczny na stronie, szablon e-mail oraz szablon listy.

Zakładka „Prezentacja”

Tutaj, tak jak w przypadku innych zakładek o nazwie prezentacja ustalamy od kiedy do kiedy formularz ma być wyświetlany na stronie.

Zakładka „Klasyfikacja”

Tutaj mamy możliwość przypisania obiektu do kategorii oraz przypisania indywidualnych tagów.

Edycja nowego pola formularza

Jeżeli w zakładce właściwości, w polu „Co dalej?” wybraliśmy „Dodaj pole” system po kliknięciu na przycisk przejdzie do okna edycji nowego pola formularza.

EtykietaW polu Etykieta wpisujemy etykietę, która będzie widoczna obok pola.
Nazwa polaDefiniujemy nazwę pola - nie będzie ona widoczna w formularzu. Pole definiuje parametr 'name' dla pola <input name="wartość">. Należy stosować nazwę np.: 'imie' (bez polskich znaków, nazwy bez spacji).
ObjaśnienieWpisujemy objaśnienie - np. 'tutaj podaj swój adres email'.
StatusWybieramy status pola:
 • Ukryty – pole nie będzie widoczne
 • Pokazywany – pole będzie widoczne, ale nie będzie możliwości modyfikowania go
 • Modyfikowalny – pole będzie widoczne oraz będzie możliwość modyfikowania
 • Wymagane – pole będzie widoczne, będzie możliwość modyfikowania go oraz będzie polem które koniecznie trzeba wypełnić aby formularz został poprawnie wysłany.
TypPozwala zdefiniować rodzaj pola. Dostępne typy:
 • Data i czas - ten typ pola pozwala na ustalenie daty i czasu
 • Kod pocztowy
 • Tekst - w tym polu istnieje możliwość wpisania jednej linijki tekstu
 • Obszar tekstu - tutaj istnieje możliwość wpisania wielu linijek tekstu
 • Obszar HTML - tutaj wpisujemy tekst z możliwością dodania znaczników języka HTML
 • URL - w polu tego typu wpisujemy adres URL
 • Data - pole to pozwala na ustalenie daty
 • Adres email - tutaj podajemy adres email
 • Numer telefonu - w tym polu podajemy numer telefonu
 • Numer (liczba całkowita)
 • Tak lub Nie - wybieramy spośród „Tak” i „Nie”
 • Wybierz listę - pole tego typu jest polem listy rozwijanej i można wybrać tylko jedną wartość z wielu
 • Pola wyboru (jedno z kilku) - tutaj wybiera się jedną wartość z wielu
 • Lista pól wyboru (checkbox) - w polu tego typu można wybrać kilka wartości
SzerokośćW polu szerokość wpisujemy wartośś tylko wtedy, kiedy w typie pola wybraliśmy typ 'obszar tekstowy' lub 'obszar HTML'.
WysokośćW polu wysokość wpisujemy wartośś tylko wtedy, kiedy w typie pola wybraliśmy typ 'obszar tekstowy' lub 'obszar HTML'.
PlaceholderDane dla atrybutu 'placeholder'. Atrybut zastępczy określa krótkie podpowiedzi, dodaje wartość w polu wprowadzania (np. krótki opis pola). Krótka podpowiedź jest wyświetlana w polu tekstowym, zanim użytkownik wprowadzi własną wartość.
Możliwe wartości (tylko rozwijana lista)Pole wartości wypełniamy tylko wtedy kiedy w typie pola wybraliśmy typ 'wybierz listę', 'pola wyboru' lub 'lista pól wyboru'. Należy tutaj pamiętać o tym że jeden wiersz tekstu jest to jedna wartość. Przykładowo żeby uzyskać listę należy wypełnić to pole wg wzoru:
 • wartość A
 • wartość B
 • wartość C
Domyślna wartość (opcjonalnie)Pole, które możemy wypełnić (lecz nie musimy). Dane z tego pola wyświetlą domyślną wartość w polu formularza
Co dalej?Po przygotowaniu pola należy jeszcze wybrać czy chcemy dodawać kolejne pole czy też przejść do strony na której znajduje się formularz
do góry