VAT

Moduł umożliwia definiowanie dowolnych stawek VAT. Stawki podatkowe dostępne są w edycji każdego produktu. System pozwala na wybór jednej opcji z domyśłnie zdefiniowanych opcji.

Chcąc zmienić stawkę wszystkim produktom należącym korzystającym np. Ze stawki 23% na 24% - należy zmodyfikować dany przedział. Zmiana będzie widoczna we wszystkich produktach automatycznie.

do góry