Mailing

System TiCMS dysponuje dedykowanym modułem systemu mailingowego. Narzędzie służy do masowej wysyłki wiadomości e-mail do użytkowników zarejstrowanych w systemie.

Z uwagi na pełną integrację modułu z grupami użytkowników systemem pozwala na rozsyłanie spersnalizowanych wiadomości w zależności od wybranej grupy odbiorców. 

Wymagane uprawnienia do zarządzania

Moduł dostępny jest wyłącznie dla użytkowników posiadających stosowne uprawnienia edycji.
W przypadku braku uprawnień skontaktuj się z naszym działem pomocy boa@telvinet.pl.

Mailing - moduł zarządzania

W celu przygotowania nowej akcji mailingowej wybierz ikonę 'MAILING' dostępną na pasku administracji.

Przygotowanie nowej akcji mailingowej

Krok 1

W celu przygotowania nowej akcji mailingowej wybierz z menu opcję 'Nowa akcja mailingowa'.

 

Krok 2

W kolejnym kroku uzupełnij niezbędne dane:

  • Nazwa akcji: Mailing promocja
  • Temat: Wielka obniżka cen!!
  • Nazwa OD: Jan Kowalski
  • Adres OD: sklep@jankowalski.pl
  • Powrót DO: sklep@jankowalski.pl

Następnie przejdź do kolejnego kroku - przycisk 'DALEJ'.

 

Krok 3

Wskaż 'Grupy odbiorców', do których mailing zostanie wysłany.

W tym samym miejscu istnieje możliwość wykluczenia wybranych grup użytkowników jeżeli dana osoba należy do więcej niż jednej. 

Przykład: W serwisie internetowym mamy zarejestrowanych 100 użytkowników. Część z nich nie wyraziła zgody na otrzymywanie newslettera. Takie osoby zostały przydzielone do grupy 'wykluczeni'. W takiej sytuacji mamy dostępne dwie grupy: 'zarejestrowani' oraz 'wykluczeni'.

W tym przypadku należy w sekcji 'Grupy wykluczające' wskazać grupę 'wykluczeni'. Takie rozwiązanie pozwoli wysłać reklamę wyłącznie do osób, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie.

Krok 4

Działania dla operacji wyrejestrowania - system pozwala wskazać grupy użytkowników, dla których będzie istniała możliwość wyrejestrowania się z grupy mailingowej.

Krok 5

Treść listu reklamowego. W tym kroku masz możliwość zdefiniowania treści wysyłanej wiadomości. 

Do dyspozycji mamy edytor treści wyposażony w podstawowe funkcje układania informacji w liście.

Dodawanie zdjęć do wiadomości. W celu załączenia zdjęć do listu należy wcześniej zdeponować je w sekcji 'Zasoby' lub bezpośrednio na serwerze FTP Twojego serwera wirtualnego w folderze 'domena/html/images/'.

Aby wstawić obrazek do wiadomości kliknij w ikonę 'Wstaw/edytuj obraz' a następnie w polu 'URL obrazka' podaj bezpośredni adres do pliku np.: 'http://domena.pl/images/reklama.jpg'.

Adresowanie obrazów

Wszystkie zdjęcia dodane do listu muszą zawierać pełen adres URL bez 'www'.


Poprawne adresowanie:
http://domena.pl/images/obraz.jpg

Błędne adresiowanie:
http://www.domena.pl/images/obraz.jpg

Krok 6

W kolejnym kroku należy przydzielić stosowne uprawnienia do zarządzania przygotowaną akcją mailingową.
W tym miejscu należy przydzielić stosowne uprawnienia wybranym grupom dla następujących funkcji:

  • Kto może zarządzać
  • Kto może oglądać

System pozwala róznież na wybór szablonu dla akcji mailingowej. Stosowny szablon musi być wcześniej przygotowany przez webmastera.

Krok 7

Test przygotowanego mailingu przed wysłaniem do zarejestrowanych użytkowników.

Po przygotowaniu stosownej wiadomości należy sprawdzić jej poprawność w programie pocztowym lub webowej przeglądarce poczty np. Onet, WP, Gmail. W przypadku wychwyceniu błędów - np. nie widać dodanego zdjęcia, inne będziesz miał możliwość skorygowania dodanych informacji.

W celu zapewnienia maksymalnej kontroli nad wysyłanymi informacjami system pozwala na wysłanie próbnej wiadomości pod wskazany adres e-mail.

Krok 8

Jeżeli Twój list jest poprawny możesz przystąpić do uruchomienia akcji mailingowej klikając w przycisk 'Wyślij mailing'.

Od tego momentu system będzie wysyłał wiadomości a w panelu zarządzania będziesz miał dostęp do informacji ile listów zostało już wysłanych.

Z uwagi na ograniczenia związane z masową wysyłką spamu wysyłanie wiadomości odbywa się w bezpiecznych interwałach czasu, które gwarantują niezablokowanie konta i nie uznanie nadawcy za spamera.

Ilość wysyłanych listów na 1 godzinę wynosi: ... .

Statusy akcji mailingowych

TytułOdbiorcówWysłanoOczekująceStatusData utworzeniaData rozp. wysyłkiData zak. wysyłki
Wielka PROMOCJA220finishedWrzesień 1, 2016 12:00Wrzesień 1, 2016 12:00Wrzesień 5, 2016 18:00


Dostępne operacje:

  • Nowa akcja mailingowa
  • Lista akcji
 

Statusy:

Tytuł - tytuł akcji mailingowej
Odbiorców - ilość odbiorców wiadomości
Wysłano - ilość wysłanych wiadomości
Oczekujące - ilość listów oczekujących w kolejce do wysłania
Status - status wykonanej akcji
Data utworzenia - informacja o utworzeniu akcji mailingowej
Data rozp. wysyłki - informacja o rozpoczęciu wysyłki
Data zak. wysyłki  - informacja o zakończeniu wysyłki

do góry