Strona

Zakładka 'Specyficzne dla strony'

ID strony

ustalane jest automatycznie, na co użytkownik nie ma wpływu.

Tytuł

tutaj wpisujemy tytuł jaki zostanie wyświetlony w tytule okna przeglądarki.

Tytuł w menu

tutaj wpisujemy tytuł strony, który będzie wyświetlany w menu.

Ukryć z nawigacji?

jeżeli zaznaczymy tą opcję na „Tak” wtedy strona nie będzie widoczna w menu.

Otworzyć w nowym oknie?

jeżeli zaznaczymy tą opcję na „Tak”, strona zostanie wyświetlona w nowym oknie, po kliknięciu na nią w menu. Adres strony – wpisujemy tylko wtedy, kiedy adres strony nie jest generowany dynamicznie, lecz wpisywany na sztywno.

Język

język w jakim będzie wyświetlana strona.

Przekierowanie URL

tutaj podajemy adres strony, do której użytkownik ma zostać przekierowany po kliknięciu na odnośnik.

Streszczenie

tutaj wpisujemy informację np. dla innych redaktorów, które nie będą widoczne dla użytkowników przeglądających witrynę.

Znaczniki (Meta Tags)

tutaj wpisujemy znaczniki meta ( w celu zrozumienia odsyłamy do kursu HTML ), np. słowa po których wyszukiwarki będą indeksować daną stronę.

Użyć domyślnych znaczników?

w przypadku zaznaczenia tej opcji na „Tak” system WebCM automatycznie użyje domyślnych znaczników meta, w przypadku opcji na „Nie” system użyje wpisanych znaczników co jest korzystne z punktu widzenia pozycjonowania strony.

Czas bezczynności zalogowanych?

tutaj ustawiamy czas, po jakim zalogowani użytkownicy zobaczą zmiany, po zakończeniu edycji strony.

Czas bezczynności niezalogowanych?

tutaj ustawiamy czas, po jakim niezalogowani użytkownicy zobaczą zmiany, po zakończeniu edycji strony.

Co dalej?

tutaj wybieramy co ma nastąpić po zakończeniu edycji strony.

Zakładka 'Styl'

Styl

W tym miejscu wybieramy szaty graficzne strony, które zostały wcześniej zdefiniowane przez osobę kodującą witrynę.

Szablon

W tym miejscu wybieramy podział strony.

Zakładka 'Wobiects'

Ustawienia zakładki 'Wobiects' pozwalają na wymuszenie 'domyślnych' szablonów dla obiektów znajdujących się na stronie.

Zakładka „Prezentacja”

Zakładka ta daje możliwość definiowania przez jaki czas dodawana strona będzie dostępna do oglądania.

 

Data początkowa

W tym miejscu ustawiamy od kiedy strona ma być dostępna.

Data końcowa

W tym miejscu ustawiamy do kiedy strona ma być dostępna.

Kto może oglądać?

W tym miejscu ustawiamy dla kogo strona będzie widoczna (na obrazku przykładowo ustawione jest Everyone, co oznacza że wszyscy będą mogli przeglądać stroną.

Kto może edytować?

W tym miejscu wybieramy grupę osób, które będą mogli stronę edytować.

Po ustawieniu wszystkich powyższych opcji w module edycji strony, klikamy na przycisk: 'Zapisz'.

do góry